UNGDOMSARBEID

GUD BRYR SEG IKKE OM STØRRELSEN PÅ UNGDOMSARBEIDET DITT, HVORDAN LOVSANGSTEAMET LYDER ELLER OM DU BOR I BYGD ELLER BY. UAVHENGIG AV ANTALL UNGDOM SOM SAMLES, HAR GUD EN PLAN FOR UNGDOMSARBEIDET DITT. FRIK XPAND ØNSKER Å VÆRE EN MEDSPILLER NÅR VI SAMMEN BYGGER GUDS RIKE. VI TROR OG HÅPER AT DU VIA DENNE SIDEN VIL FINNE RESSURSER, I FORM AV GRAFIKK, VIDEO OG LYD SOM PASSER DITT LOKALLAG, UAVHENGIG AV HVOR MANGE MENNESKER DERE SAMLER. 

JOIN OSS I FRIK XPAND

"...DET ER  SALIGERE Å GI ENN Å FÅ" APG. 20, 35

RESSURSENE ER GRATIS. FORSYN DEG

EKSEMPELBILDENE UNDER VISER NOEN AV VÅRE TALESERIER SOM DU FÅR TILGANG TIL GJENNOM FRIK XPAND

FRIK XPAND-MEDLEMMER FINNES I HELE NORGE,

FORDI UNGDOMMER FINNES I HELE NORGE.

BLI MEDLEM OG FÅ DIN PIN PÅ KARTET!

FRIK xPand drives av FriBU i samarbeid med FRIK Lyngdal og flere andre ungdomsarbeid i Den Evangelisk Lutherske Frikirke.